Na tej stronie znajdziesz mapę regionu Hiszpanii do wydrukowania i pobrania w formacie PDF. Mapa polityczna Hiszpanii przedstawia państwa, regiony, prowincje i okoliczne obszary Hiszpanii w Europie.

Mapa regionów Hiszpanii

Mapa obszarów Hiszpanii

Mapa regionów Hiszpanii przedstawia okoliczne obszary i prowincje Hiszpanii. Ta administracyjna mapa Hiszpanii pozwoli Państwu poznać regiony Hiszpanii w Europie. Mapa regionów Hiszpanii jest dostępna do pobrania w formacie PDF, do druku i bezpłatnie.

Państwo hiszpańskie jest zintegrowane przez 17 wspólnot autonomicznych i 2 miasta autonomiczne, przy czym obie grupy stanowią najwyższy lub pierwszy rządowy podział administracyjny w kraju, jak wspomniano na mapie regionów Hiszpanii. Regiony autonomiczne są integrowane przez prowincje, których jest w sumie 50, a z kolei prowincje są integrowane przez gminy. W Katalonii istnieją dwa dodatkowe podziały: comarques (sing. comarca) i vegueries (sing. vegueria), z których oba posiadają uprawnienia administracyjne; comarques to agregaty gmin, a vegueries to agregaty comarques. Pojęcie comarca istnieje we wszystkich wspólnotach autonomicznych, jednak w przeciwieństwie do Katalonii, są to jedynie historyczne lub geograficzne podziały.

Autonomiczne wspólnoty lub regiony Hiszpanii stanowią pierwszy poziom podziału administracyjnego w kraju. Powstały one po roku 1979, a obecna konstytucja weszła w życie w uznaniu prawa do samorządu dla "narodowości i regionów Hiszpanii". Wspólnoty autonomiczne miały być integrowane przez sąsiadujące ze sobą prowincje o wspólnych cechach historycznych, kulturowych i ekonomicznych, jak widać na mapie regionów Hiszpanii. Ta organizacja terytorialna, oparta na decentralizacji, znana jest w Hiszpanii jako "państwo autonomii".

Podstawową ustawą instytucjonalną każdego regionu autonomicznego jest Statut Autonomii przedstawiony na mapie regionów Hiszpanii. Statuty Autonomii ustanawiają nazwę wspólnoty zgodnie z jej historyczną tożsamością, granicami ich terytoriów, nazwą i organizacją instytucji rządowych oraz prawami, które przysługują im zgodnie z konstytucją. Wspólnoty autonomiczne posiadają szeroką autonomię ustawodawczą i wykonawczą, z własnymi parlamentami i rządami regionalnymi. Podział władzy może być różny dla każdej wspólnoty, zgodnie z ich statutem autonomii, ponieważ decentralizacja miała być asymetryczna.

Mapa polityczna Hiszpanii

Mapa administracyjna Hiszpanii

Mapa polityczna Hiszpanii przedstawia regiony i prowincje Hiszpanii. Ta mapa administracyjna Hiszpanii pozwoli Państwu pokazać regiony, granice administracyjne i miasta Hiszpanii w Europie. Mapa polityczna Hiszpanii jest dostępna do pobrania w formacie PDF, do druku i bezpłatnie.

Polityczną formą rządów Hiszpanii jest monarchia parlamentarna, czyli monarchia przedstawicielska, demokratyczna, konstytucyjna, w której monarcha jest głową państwa, a premier - którego oficjalny tytuł brzmi "przewodniczący rządu" - jest szefem rządu, jak wspomniano na mapie politycznej Hiszpanii. Władza wykonawcza jest sprawowana przez "rząd". Władzę ustawodawczą sprawują Cortes Generales (sądy generalne), dwuizbowy parlament utworzony przez Kongres Deputowanych i Senat. Sądownictwo jest niezależne od władzy wykonawczej i ustawodawczej, wymierzając w imieniu króla sprawiedliwość przez kilku sędziów i sędziów. Sąd Najwyższy Hiszpanii jest najwyższym sądem w kraju, posiadającym jurysdykcję na wszystkich terytoriach Hiszpanii, przewyższającą wszystkie sprawy, z wyjątkiem spraw konstytucyjnych, które należą do kompetencji Trybunału Konstytucyjnego.

Hiszpański system polityczny jest systemem wielopartyjnym, jak widać na mapie politycznej Hiszpanii, ale od lat 90. w polityce dominują dwie partie: Hiszpańska Socjalistyczna Partia Robotnicza (PSOE) i Partia Ludowa. Partie regionalne, głównie Baskijska Partia Nacjonalistyczna (EAJ-PNV) z Kraju Basków, oraz Konwergencja i Unia (CiU) i Socjalistyczna Partia Katalonii (PSC) z Katalonii, również odegrały kluczową rolę w hiszpańskiej polityce. Członkowie Kongresu Deputowanych są wybierani poprzez reprezentację proporcjonalną, a rząd wykonawczy ma być utworzony przez partię lub koalicję, która ma zaufanie Kongresu, zazwyczaj partię o największej liczbie miejsc.

Ustawa o partiach politycznych z 1978 r. zapewnia im finansowanie publiczne, którego wysokość uzależniona jest od liczby miejsc zajmowanych w Kortezach Generalnych i liczby otrzymanych głosów. Od połowy lat 80. dwie partie dominują w krajobrazie politycznym Hiszpanii, jak pokazano na hiszpańskiej mapie politycznej: Hiszpańska Socjalistyczna Partia Robotnicza (Partido Socialista Obrero Español) i Partia Ludowa (Partido Popular). Hiszpańska Socjalistyczna Partia Robotnicza (PSOE) jest socjaldemokratyczną partią centrolewicową. Została ona założona w 1879 roku przez Pablo Iglesiasa, początkowo jako partia marksistowska dla klasy robotniczej, która później ewoluowała w kierunku socjaldemokracji.

Mapa państw hiszpańskich

Mapa państw hiszpańskich

Mapa państwowa Hiszpanii przedstawia wszystkie departamenty i regiony Hiszpanii. Mapa państwowa Hiszpanii pozwoli Ci poznać obszary i miasta Hiszpanii w Hiszpanii. Mapa Hiszpanii jest dostępna do pobrania w formacie PDF, do wydruku i bezpłatnie.

Wspólnoty autonomiczne są integrowane przez państwa (prowincje), które służą jako terytorialne elementy konstrukcyjne dla tych pierwszych. Z kolei państwa są integrowane przez gminy (municipios), jak wspomniano na mapie państwowej Hiszpanii. Istnienie tych dwóch pododdziałów jest zagwarantowane i chronione przez konstytucję, niekoniecznie przez same Statuty Autonomii. Gminom przyznaje się autonomię w zakresie zarządzania ich sprawami wewnętrznymi, a państwa stanowią podziały terytorialne przeznaczone do prowadzenia działalności państwa.

Obecna struktura pięćdziesięcioosobowa Hiszpanii opiera się na strukturze pięćdziesięcioosobowej - z niewielkimi zmianami - na strukturze stworzonej w 1833 roku przez Javiera de Burgos. Wspólnoty Asturii, Kantabrii, La Rioja, Balearów, Madrytu, Murcji i Nawarry, jak to pokazano na mapie państw hiszpańskich, które z powodów historycznych uzyskały autonomię jako pojedyncze prowincje, są również liczone jako państwa.

Dla każdego państwa hiszpańskiego podana jest stolica wraz ze wskazaniem wspólnoty autonomicznej, do której należy, oraz link do listy gmin w państwie, jak widać na mapie państw hiszpańskich. Nazwy stanów i ich stolic są uporządkowane alfabetycznie zgodnie z formą, w jakiej pojawiają się w głównych artykułach Wikipedii opisujących je. Tam, gdzie mają one różne formy w jednym z języków urzędowych Hiszpanii, formy te są również podane w kolejnym porządku alfabetycznym.